[SỰ KIỆN ĐẶC SẮC] ĐUA TOP HỎA CHÍ – NHẬN HOKAGE ĐỆ NHỊ – SENJU TOBIRMA

ĐUA TOP HỎA CHÍ – NHẬN HOKAGE ĐỆ NHỊ – SENJU TOBIRMA

🔥 ĐUA TOP HỎA CHÍ:

Thời gian: Từ 10:00 ngày 21/12/2023 đến 10:00 ngày 24/12/2023

Thưởng: Top 10 Hỏa Chí Alpha Test sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn sau khi Open Beta:

🔥 TOP 1:

  • 1 Cải Trang Siêu Hot – Hokage Đệ Nhị – Senju Tobirama (khóa)
  • 1 Túi Cấp 4 (khóa)
  • 1 sách chiến đấu (khóa)
  • 1 Thời trang phụ_Áo choàng Akatsuki(2 tuần) (khóa)

🔥 TOP 2 – 10:

  • 1 Thời trang phụ_Áo choàng Akatsuki (1 tuần) (khóa)
  • 1 sách chiến đấu (khóa)
  • 1 Túi Cấp 3 (khóa)

*Lưu ý: Dùng đúng ” tên tài khoản ” đã chơi ở Alpha Test và tạo nhân vật ở Open Beta thì mới được nhận quà. Ví dụ:

-Lúc AT dùng tài khoản với các thông tin như sau:

E-mail đăng nhập: [email protected]

Tên Tài Khoản: nguyenvana

Mật Khẩu: ********

Thì khi Open Beta phải dùng đúng tài khoản với tên tài khoản “nguyenvana” và tạo nhân vật ở sever nhận hoàn trả thì mới được quà tương ứng.